Veelgestelde vragen

Vind uw antwoord op onze site.

Klachtenprocedure

Je kunt een klacht indienen via dit formulier of schriftelijk via KPN ToestelVerzekering, postbus 8058, 3009 AB Rotterdam. Vermeld alsjeblieft onderstaande gegevens:
- Verzekerd 06-nummer
- Claim referentienummer
- Naam Polishouder
- Adres
- Contact telefoonnummer
- Waarom dien je een klacht in? Verwijs daar waar mogelijk naar de relevante bepalingen in de KPN ToestelVerzekering polisvoorwaarden. Onderstaand kun je de algemene voorwaarden vinden. 
 
Je ontvangt van ons een bevestiging zodra wij je klacht hebben ontvangen. Je ontvangt zo spoedig mogelijk een inhoudelijke reactie van ons.
 
Je hebt al een klacht ingediend en kunt je niet vinden in ons antwoord hierop
Als je het nog steeds niet met ons eens bent, dan kun je je klacht indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG, Den Haag, telefoon (070) 333 89 99 website: www.kifid.nl.
 
Labels: afgeschreven, afspraak, afwijziging, betalen, betaling, bezwaar, kifid, klacht, klachten, klachteninstituut, manco, niet toegekend, sorteerfout, tijd, vermist, zoek