Veelgestelde vragen

Vind uw antwoord op onze site.

Claim afwijzing

Je hebt onlangs het bericht ontvangen dat je claim niet is toegekend. Als je het hier niet mee eens bent, kun je een klacht indienen via dit formulier, per mail via toestelverzekering@kpn.com of per post via KPN ToestelVerzekering postbus 8058 3009 AB Rotterdam.
 
Mocht je je klacht schriftelijk indienen, vermeld dan altijd onderstaande gegevens:
- Verzekerd 06-nummer
- Claim referentienummer
- Naam Polishouder
- Adres
- Contact telefoonnummer
- Waarom je het niet eens bent met onze beslissing. Verwijs daar waar mogelijk naar de relevante bepalingen in de KPN ToestelVerzekering. Onderstaand kun je de algemene voorwaarden vinden. 
 
Je ontvangt van ons een bevestiging zodra wij  je klacht hebben ontvangen. Je ontvangt zo spoedig mogelijk een inhoudelijke reactie van ons.
 
Je hebt al een klacht ingediend en kunt je niet vinden in ons antwoord hierop
Als je het nog steeds niet met ons eens bent, dan kun je je klacht indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG, Den Haag, telefoon (070) 333 89 99 website: www.kifid.nl.
 
Labels: afwijziging, bezwaar, klacht, niet toegekend